Föreningen

Föreningen

Garantiföreningen för Mattby svenska Lekskola r.f. är grundad år 1978 av aktiva föräldrar. Föreningen har bedrivit både lekskola för 3-5 åringar och eftermiddagshem för skolbarn ända fram till sommaren 2020. Då avslutades lekskoleverksamheten pga brist på lämpliga lokaliteter. Under hösten bytte föreningen namn till Garantiföreningen för Mattby svenska Eftis r.f.

Föreningens ledande organ är en styrelse som består av 4-6 eftisföräldrar. Styrelsen sammankommer regelbundet och även personalen deltar i dessa möten.

Inval av styrelsemedlemmar sker på årsmötet i oktober.

Föreningen är privat och beroende av understöd från stiftelser och fonder. Även detta läsår har bl.a. Brita Maria Renlunds Minne och Svenska kulturfonden understött verksamheten.

Personalen består av Marina Röholm och Tina Klärck.

Kommentarer inaktiverade.